Skip to main content

V dňoch 14.-15. Novembra 2011 sa v rámci implementácie projektu KNOWBRIDGE uskutočnila študijná cesta do Manchestru , ktorú zorganizovala britská organizácia ENVIROLINK. Cesty, ktorá bola zameraná na dobré príklady a praktiky v oblasti klastrovej spolupráce v oblasti úspor energií a alternatívnych zdrojov energie sa zúčastnili partneri konzorcia projektu z 3 krajín.

V dňoch 14.-15. Novembra 2011 sa v rámci implementácie projektu KNOWBRIDGE uskutočnila študijná cesta do Manchestru , ktorú zorganizovala britská organizácia ENVIROLINK. Cesty, ktorá bola zameraná na dobré príklady a praktiky v oblasti klastrovej spolupráce v oblasti úspor energií a alternatívnych zdrojov energie sa zúčastnili partneri konzorcia projektu z 3 krajín. Seminár sa konal na pôde regionálneho združenia ENWORKS, ktoré prezentovala Samantha Nicholson. ENWORKS je výkonným orgánom regionálnej rady vytvorenej na podporu malých a stredných podnikateľov. Jednou z hlavných činností ENWORKS, ktorú si plní veľmi dobre je asistencia pri zavádzaní úspor v hospodárení MSP . Organizácia vykazuje, že asistenciou 11 580 firmám sa jej podarilo dosiahnuť 100 miliónov libier úspor na nákladoch firiem, znížiť emisie CO2 o 476 000 ton, vytvoriť alebo udržať 7 488 pracovných miest a zabezpečiť zakázky pre firmy vo výške 230,6 mil. libier. ENWORKS vytvorila a prevádzkuje aj on-line nástroj na sledovanie a zabezpečovanie znižovania nákladov a dosahovanie úspor. Softvér dokáže spočítavať dosiahnuté výsledky a porovnávať ich s vytýčeným plánom úspor. Analýza vo firmách preukázala, že 44% úspor je možné dosiahnuť jednoduchou zmenou zaužívaných procesov a postupov.
Ďalšou zaujímavou iniciatívou je „Energodom“, obytný dom z predmestia Manchestru, ktorý rozobratý na tehly bol opätovne postavený v laboratóriu Univerzity v Salforde. Dom je prešpikovaný meracími prístrojmi a senzormi a umožňuje testovať energeticky úsporné a inovatívne materiály či už uplatňované na steny, strechu alebo médiá (úspory vody a plynu). Priamo v laboratóriu bol zavedením jednoduchého výmenníka montovaného na vodovod predvedený jednoduchý spôsob na zníženie spotreby plynu a vody. Keďže je možné stavbu vystaviť normálnej poveternosti má dom pripojený zásobník na zachytávanie dažďovej vody . Na dome sa testujú aj automaticky otvárateľné strešné okná a nové izolačné hmoty pre zatepľovanie strechy.