Skip to main content

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. v spolupráci s Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Maďarsko) zrealizovali spoločný projekt s cieľom rozvoja cezhraničného územia.

Cieľové územie projektu je charakterizované riekou Hornád a hornatým územím Slanských (SK) a Zemplínskych (HU) vrchov, nížinným tokom rieky Bodrog a vinohradníckou oblasťou Tokaj na oboch stranách hranice. Výnimočnosť regiónu Tokaj spočíva vo vhodnosti pre pestovania viniča v súzvuku klímy a pôdy. Po stáročia jednotný región Tokaja je predurčený na jednotný prístup pri prezentácii značky Tokaj a pre dobre fungujúcu spoluprácu obyvateľov z oboch strán hranice. Na území sa nachádza množstvo historických, kultúrnych a prírodných pozoruhodnosti. Hornaté územie medzi dvoma riekami je pozoruhodné spoločnou históriou rozvoja baníctva, spoločného využívania prírodných zdrojov. Súčasnosť potvrdzuje, že znovu osídľovanie vidieka má veľký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, nielen pre zvýšenie návštevnosti územia.

Uvedené územie by získalo a zintenzívnilo svoj rozvoj, ak by sa cezhraničné územia viac prepojili a zvýšili úroveň spolupráce.

klimaticka zmena uroda

Ilustračná foto: Unsplash.com

V rámci realizácie projektu bola odborníkmi na oboch stranách hranice vytvorená rozsiahla analýza cieľového územia s cieľom identifikácie súčasného stavu a potenciálu pre ďalší rozvoj. Výstupom je vypracovaný 3-jazyčný (SK/HU/EN) strategický dokument s významným cezhraničným dopadom na cieľové územie. Uvedený strategický dokument bude slúžiť ako podklad pre cezhraničný rozvoj na najbližšie 7 ročné programové obdobie.

Po vypracovaní analýzy územia a zhodnotení jeho potenciálu sme v spolupráci s cezhraničným partnerom zorganizovali 4 workshopy, ktorých cieľom bolo oboznámiť lokálne zainteresované cieľové skupiny o programe Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na obdobie 2021 – 2027 a jeho oblastiach podpory a prioritách, prezentovať výsledky analýz a identifikovaných oblastí rozvoja. Účastníci workshopu mali možnosť konzultovať svoje projektové iniciatívy a zapojiť sa do sieťovania partnerov.

Na základe spätnej väzby od účastníkov workshopu a ďalšom priamom dotazovaní potenciálnych žiadateľov sa vytvorila databáza projektov s akčným plánom. Vytvorená databáza bude slúžiť pre koordináciu jednotlivých aktivít, žiadateľov s cieľom zlepšiť ich pripravenosť na podanie projektov v rámci nového programu.

Názov projektu: Život medzi riekami Hornád a Bodrog

Akronym: HOBO

ID: FMP-E/2001/4.1.008

Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Cezhraničný partner: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rozpočet projektu: 58 800,88 EUR

Príspevok z EFRR: 49 980,74 EUR

 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Fond malých projektov

www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.