Skip to main content

Dňa 04.11.2014 sa v Turni nad Bodvou uskutočnil seminár na tému Potenciál pôdy a biomasa.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.,  v spolupráci s partnermi Pro Tornensis, o.z., obec Malé Ozorovce, Asociácia študentov-ekonómov Zakarpatia a obec Časlivci Vás zorganizovali 4. informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci projektu SUNRISE.

Siedmi prednášajúci orientovali svoje prezentácie na praktické otázky a problémy súvisiace s pestovaním a využívaním biomasy ako miestneho zdroja energie.

Cieľom podujatia bola prezentácia miestnych (endogénnych) zdrojov a kapacít, prezentácia organizácií využívajúcich miestne zdroje, prezentácia príkladov využitia miestnych zdrojov, predstavenie možnosti využitia alternatívnych energetických zdrojov. Informačné a vzdelávacie semináre sú organizované s cieľom motivovať účastníkov  k aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, ktorými sú hlavne ľudia, pôda, živé organizmy, energia zo slnka atď.
Seminár bol organizovaný v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013.

Prezentácie, ktoré jednotliví prednášajúci ponúkli účastníkom seminára: