Skip to main content
ČLÁNKY

SÚŤAŽ VODA NAD ZLATO

Súťaž VODA NAD ZLATO sa realizuje v rámci Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických…
Ján Dzurdženík
2. marca 2020