2017ZIP

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU ZIP

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Karpatský rozvojový inštitút, Košice, Technická univerzita v Košiciach, a Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod…
Jaroslav Tešliar
2. apríla 2017