Skip to main content

Dňa 15. októbra 2012 (pondelok) sa uskutočnil hodnotiaci seminár kampane „ Európskeho týždňa mobility“. V rámci podujatia boli udelené ceny mestám za najlepšie trvalé opatrenia realizované v roku 2012.

Konkrétne ocenené boli mestá Moldava nad Bodvou a Poprad cenou Pegasa. Za mesto Moldava prevzal cenu primátor Ing. István Zachariáš. Mesto Poprad zastupoval viceprimátor Ing. Štefan Kubík.

Plaketu za trvalé opatrenia si prevzali za mesto Lipany pani Ing. Beáta Bedlovičová z referátu životného prostredia a pán Ing. Ľuboš Čepanvedúci odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR za mesto Svidník.

Mestu Banská Bystrica bolo udelené špeciálne ocenenie za veľmi prínosný plán budovania mestskej mobility, ktoré prevzala viceprimátorka Doc. RNDr. Katarína Čižmárová. Plány mesta Banská Bystrica predstavila vo svojom príspevku pani Andrea Štulajterová  za  Občianskú cykloiniciatívu Banská Bystrica (OCI BB).

 

Ocenenia prijali z rúk zástupcu generálnej riaditeľky Slovenskej agentúry životného prostredia Ing. Jozefa Kuchtu PhD.

Taktiež sa v zastúpení zúčastnili aj ostatné mestá, ktoré sa prihlásili do súťaže trvalých opatrení, prípadne realizovali podujatia v rámci týždňa mobility(16-22.9.) a to : mesto Košice, mesto Krompachy a obec Margecany.

 

Na záver prebehla veľmi živá a podnetná diskusia ohľadne potreby budovania koncepcií trvaloudržateľnej mobility pre mestá a jej reálneho zavádzania do každodenného života obyvateľov miest a obcí.