Skip to main content

Ahoj!!! Už som tu! Zatiaľ len na Fejsbuuku, oficiálne sa "narodím" v rozprávkovej knihe, ktorú spisovateľka teta Danka, čoskoro dopíše.

Ahoj!!! Už som tu! Zatiaľ len na Fejsbuuku, oficiálne sa „narodím“ v rozprávkovej knihe, ktorú spisovateľka teta Danka, čoskoro dopíše. V týchto dňoch moja projektová rodinka usilovne pracuje aj na kresbičkách, dokonca – podržte sa!! – pracuje sa aj na čisto len MOJEJ webovej stránke!! Páni, tak teda ja, Taši, budem mať vlastnú stránku! Azda bude zo mňa aj celebrita… :)) V rozprávke je možné všetko! Aha, ešte niečo. Skoro som zabudol na to najdôležitejšie: Povedzte svojim kamarátom a kamarátkam, že sa na mňa môžu tešiť. Čoskoro sa o mne dozviete v novej rozprávkovej knižke, kde hrdinom budem ja, Taši a priatelia z môjho rodného kraja …

Projekt Kráľovstvo rozprávok - Groš

Financovaný z vlastných zdrojov Košického samosprávneho kraja, zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskej únie – Regionálny operačný program, Prioritná os 3, Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 2.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu, Výzva ROP-3.2b-2010/01. Celková suma projektu je 165 000,- EUR.

Vízia projektu

GROŠ – kráľovstvo rozprávok je pilotný projekt trvalo udržateľného rozvoja kultúrno-poznávacieho turizmu a má ambíciu stať sa do roku 2013 nosným produktom pre cieľovú skupinu, ktorou sú deti. Košický kraj sa tak stane rozprávkovou destináciou, po ktorej deti a ich rodičia cestujú spolu s  animovanou postavičkou psíka Tašiho. Hlavný rozprávač a zároveň sprievodca touto rozprávkovou krajinou ich zavedie na miest, o ktorých sa doteraz v škole vôbec neučili. Porozpráva im príbeh, ktorý doteraz nepočuli a zahrá sa s nimi niekoľko zaujímavých hier, naučí ich remeslám a priblíži im život, prácu a zábavu našich predkov. Deti motivované interakciou počas kultúrnych podujatí  a taktiež prostredníctvom zaujímavých, pestrých propagačných materiálov plných zaujímavých informácií budú mať možnosť  vytvoriť si tak vzťah k svojmu rodisku, lokalite a regiónu. Veríme,  že projekt tak prispeje k vytvoreniu záujmu detí o svoj pôvod, históriu, kultúru a tradíciu.

Hlavný cieľ

Vytvoriť zaujímavý kultúrno-poznávací turistický produkt pre rodiny s deťmi. Priblížiť  deťom v mestách bohatstvo tradičnej kultúry a histórie, ktorá sa ukrýva na našom vidieku. Zvýšiť záujem o regionálnu a originálnu kultúru a históriu a tak prispieť k zvýšeniu návštevnosti známych, ale aj menej známych atrakcií Košického kraja, turistických a kultúrnych zariadení.

V projekte budú využité tradované príbehy a legendy o historických pamiatkach a iných atraktivitách z územia okres Košice I., okres Košice – okolie, okres Rožňava.

Výstupy projektu
Základnými výstupmi projektu bude 10 rozprávok vytvorených na základe tradovaných príbehov a povestí o 10 rôznych zaujímavých miestach doplnené 350 pestrými ilustráciami, ktoré budú vydané knižne (2000 ks) a v podobe komixov (3000 ks). Propagácia základných výstupov projektu ako aj 10 podujatí, ktoré sa odohrajú priamo v rozprávkových miestach bude pozostávať z 35 100 ks tlačených propagačných materiálov a internetového portálu.

Tašiho kráľovstvo rozprávok