Skip to main content

KOŠICKÝ KRAJ POPULARIZUJE DAŽĎOVÉ ZÁHRADY PROSTREDNÍCTVOM STREET ARTU

Na budove telocvične strednej odbornej školy technickej v Košiciach pribudlo šesť metrov vysoké muralistické dielo, ktoré zobrazuje kolobeh vody v prírode.

Košický samosprávny kraj sa snaží spopularizovať vodozádržné opatrenia a zvyšovať informovanosť verejnosti aj prostredníctvom street artu. Muralistické dielo s názvom Je vymaľované  pribudlo na stene telocvične Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23 v Košiciach.

V minulom roku sme sa vďaka Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja pustili do budovania dažďových záhrad. Ukázalo sa, že tieto vodozádržné opatrenia nie sú finančne nákladné, no sú efektívne, nakoľko účelne zadržiavajú dažďovú vodu. Toto riešenie chceme ešte viac spopularizovať a priblížiť aj mladým ľuďom. Rozhodli sme sa preto pre street art, ktorý je mládeži blízky. Maľba poukazuje na prirodzený kolobeh vody v prírode a dopady zásahu človeka naň,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Autorom muralistického diela je košický výtvarník Martin Pavlov, ktorý sa street artu venuje už viac ako desať rokov „Cieľom náučnej maľby je spestriť školu, motivovať verejnosť a originálnym spôsobom prispieť k informovanosti ľudí o potrebe zadržať vodu v krajine. Maľba poukazuje aj na prínos dažďových záhrad, ktoré Košický samosprávny kraj vybudoval minulý rok v areáloch vybraných stredných škôl,“ zdôraznil.

Muralistické dielo pribudlo na fasáde telocvične strednej odbornej školy a je dostupné a viditeľné pre každého okoloidúceho. Okrem maľby boli pri dažďovej záhrade osadené aj náučné tabule, vďaka ktorým majú študenti stále k dispozícií aj teóriu, ktorú prepájajú s praxou.

Košický samosprávny kraj v minulom roku vybudoval päť dažďových záhrad, okrem SOŠ, Kukučínova 23 v Košiciach pribudli aj na Obchodnej akadémii na Watsonovej ulici, na Strednej odbornej škole veterinárnej v Barci, na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach a na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Počas roka sa o ne starajú žiaci aj učitelia.