Skip to main content

V rámci projektu Bioenergia Karpát boli vydané 3 čísla projektového časopisu, ktorý je zameraný na detailnejšiu analýzu tém spojených s úsporami energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.

V prvom čísle časopisu sa môžete dočítať:

– Ako si vyrobiť slnečný kolektor na ohrev vody

– Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci projektu Bioenergia Karpát

– Stručné informácie o výmene kotla v Novoselickej škole

– Založenie Centra OZE v Užhorode

– O projekte Bioenergia Karpát

– Reportáže z podujatí

V druhom čísle časopisu sa dočítate:

– Prehľad druhov alternatívnej enerie

– Detaily o monitoringu investície v Novoselici

– Udržateľné hospodárstvo lesa

– Aké investície sa pripravili pre obec Budkovce

– Čo je spoločensky zodpovedné podnikanie

– Čo má spoločné zmena klímy a obnoviteľné energie

– MUNSEFF – podpora energetickej efektívnosti

– Súčasný stav energetických zdrojov na Slovensku

Obsah tretieho čísla:

– Informácie o tepelnoizolačných materiáloch

– Postupnosť opatrení smerujúcich k znižovaniu spotreby energie

– Výhody a nevýhody jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energií

– Potenciál využívania obnoviteľných energií v KSK, s dôrazom na geoterm

– Podpora OZE formou zvýhodnených výkupných taríf na Slovensku a Ukrajine

– Informácie o záverečných aktivitách projektu Bioenergia Karpát

Ukrajinské verzie časopisu: