Skip to main content

V Turni nad Bodvou sa dňa 23.3.2012 uskutočnilo v rámci projektu Bioenergia Karpát ďalšie pracovné stretnutie producentov technológií OZE a potenciálnych spotrebiteľov.

V Turni nad Bodvou sa uskutočnilo v rámci projektu Bioenergia Karpát ďalšie pracovné stretnutie producentov technológií OZE a potenciálnych  spotrebiteľov. Organizátorov z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice potešil mimoriadny záujem o podujatie z Ukrajiny.  Iryna Shchoka, manažérka Agentúry regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA, na stretnutie priviedla naozaj početnú skupinu ľudí – podnikateľov, členov oblastných správ Zakarpatia aj zástupcov médií. Celkovo sa prezentácie v penzióne Réva zúčastnilo 27 ľudí. Pod Turnianskym hradom ich privítalo v piatok 23. marca 2012 teplé, takmer letné počasie, ktoré akoby chcelo podčiarknuť myšlienku, že z takého a podobných zdrojov energie môžeme v budúcnosti veľa získať.

Ako prvý predstavil Ladislav Bartók, predseda združenia PRO TORNESIS, praktický a jednoduchý kolektor na ohrev teplej vody. Využívajú ho v priestoroch združenia od jari až do neskorej jesene a zhotovili ho doslova „doma na kolene“. Z obyčajných, bežne dostupných materiálov, dreva, skla a rúrok. Cena nepresiahla 70 Euro za štvorcový meter. Pripravil k tomu aj zrozumiteľný nákres a schému zostrojenia. Určite si podobné praktické zariadenie môže zostrojiť každý priemerne zručný domáci kutil, záhradkár, chatár, vlastník rodinného domu. Odmenou mu bude sezónny prírastok teplej vody, ktorá dosahuje vyše 70 stupňov C. Poľahky ju možno sústrediť v domácom kotle, prípadne nechať cirkulovať pomocou malého obehového čerpadla a prihrievať vodu v záhradnom bazéne.

Potešilo vystúpenie pána Oleksandra Holodnyaka zo Zakarpatia. Potešilo preto, lebo ukázalo, že aj na Ukrajine pribúdajú ľudia, ktorí sa snažia obnoviteľné zdroje energií realizovať v praxi. Investoval nemalé finančné prostriedky do linky na výrobu lisovaných brikiet z biomasy. Vyrábajú tri typy brikiet, ktoré balia do fólii, aby sa k spotrebiteľom dostávali v dokonale suchom stave. Tie najlepšie brikety majú obsah vody len okolo 5%. Ich horenie a spaľovanie je dlhé, poskytuje dostatok tepla a minimum odpadu. Prevádzku lisu zatiaľ rozbiehajú, no v budúcnosti z neho plánujú vyťažiť niekoľko ton brikiet z biomasy denne. O odbyt nemajú žiadne obavy, nakoľko každý spotrebiteľ rýchlo pochopí výhody ľahkej dostupnosti, skladovateľnosti,  životnosti a výdatnosti tohto zdroja energie.

Ako sa môže zmeniť a modernizovať vykurovanie objektov obce, vo veľmi zaujímavej prednáške prezentoval starosta obce Margecany Igor Petrík. Hovoril o tom, ako sa v obci rozhodli zmeniť zastaraný systém vykurovania budovy obecného úradu a kultúrneho domu. Teplo predtým získavali z centrálnej kotolne, ktorá v obci funguje na plyn a ktorú prevádzkuje súkromná spoločnosť. Straty tepla a tým aj náklady neúmerne z roka na rok narastali. Na realizáciu novej kotolne na biomasu využili finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Súčasťou projektu novej kotolne v objekte obecného úradu bolo aj zateplenie, takže stavba komplexne rieši otázku vykurovania pre mnoho nasledujúcich rokov, počas ktorých sa vynaložené prostriedky nielen  vrátia, ale budú prinášať výraznú úsporu nákladov.

Prevádzka a obsluha kotla je jednoduchá, všetky procesy je možné riadiť cez počítač a tiež prostredníctvom telefónu. V súčasnosti na kúrenie používajú ako palivo drahšie peletky, aby v nábehu zariadenia „vychytali všetky muchy“, ale kotol môže spaľovať aj drevnú štiepku. Prvá vlastná vykurovacia sezóna potvrdila, že urobili naozaj správny krok, ktorý môžu spokojne odporúčať aj iným. Ich kotol je dimenzovaný na oveľa viac, ako len vykúriť obecný úrad a kinosálu. Je možné jeho výkon deliť až do 7 samostatne riadených vetví. Zariadenie je vhodné do škôl, pre domovy dôchodcov a podobne.

Ladislav Bartók potom sprevádzal celý kolektív účastníkov stretnutia pri obhliadke objektov obce, v ktorej pred rokmi pôsobil ako starosta. Ukázal im priestory združenia PRO TORNESIS, v ktorých sa spracováva biomateriál, ukázal aj spomínaný kolektor na výrobu teplej vody a tiež linku na výrobu brikiet z biomasy, ktorá však z objektívnych dôvodov nebola práve v prevádzke. Obec Turňa môže byť vôbec zdatným príkladom, ako pristupovať k obnoviteľným zdrojom energie. Obecná kotolňa pri miestnej škole, ktorá vykuruje aj okolité bytovky, funguje na spaľovanie drevnej štiepky. Pri našej exkurzii sme boli svedkami zavážania štiepkou. Odborníci z našej zostavy si nenechali ujsť príležitosť, aby skusmo nekontrolovali vlhkosť štiepky. Spokojnosť nad kvalitou zdroja, odkiaľ štiepku do Turne vozia, neskrývali.

Stretnutie plné zaujímavých podnetov a informácií sa chýlilo k záveru. Spokojnosť na všetkých stranách – tak by sa dali pomenovať pocity účastníkov, ktorí svoje  dojmy neskrývali. Viacerí prejavili záujem, že by radi v budúcnosti navštívili Margecany, aby na vlastné oči videli, ako je možné dať dlhoročným stratám na kúrení STOP a nastúpiť na cestu racionálnosti.

Organizátori stretnutí v rámci projektu Bioenergia Karpát zvážia túto požiadavku, o mieste budúceho stretnutia budú účastníkov včas informovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.