ELDORA / O projekte / Výstupy projektu / videá (HU) / Videá (IT) / Videá (PL) / Videá (SK) / Podujatia /

 

 

Seminár priniesol konkrétne návody ako začať so sociálnym podnikaním v prostredí cirkví a v prostredí občianskych združení a neziskových organizácií. Súčasťou bolainformácia o zákone, grantové možnosti a príklady dobrej praxe.

 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Úrad Košického samosprávneho kraja a Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Košice zorganizovali 2 podujatia:

 

17. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

18. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE CIRKVI a CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE

Podujatia boli organizované v rámci projektu ELDORA, ktorý je financovaný programom Erasmus +

Miesto konania - Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 

Program 17.9.2019 (po kliknutí na odkaz je možné stiahnuť prezentáciu)

 

 

- Príhovor – KSK

Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

- Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC.

Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania).

- Projekt Dorka Bags  

Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu 

- Ivan Mako (Wasco – družstvo, Valaská práčovňa)

- „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

 

 

Program 18.9.2019

- Príhovor arcibiskupa Mons.Bernarda Bober

- Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

- Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

- Pozdrav p. predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku

- Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC

- Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania)

- Peter Gombita (Oáza - Nádej pre nový život n.o.)

- JCDr. Marek Ondrej, Príklad dobrej praxe (správca farnosti Podhradová, cintorín Sv. Rozálie) 

- Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu 

- „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

 

 

 

       

 

 

Prípravu podujatia podporila a spolufinancovala Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program EaSI: zameranie na MIKROFINANCOVANIE A SOCIÁLNE PODNIKANIE

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je celoeurópsky finančný nástroj, ktorý priamo riadi Európska komisia v záujme podpory zamestnanosti, sociálnej politiky a mobility pracovnej sily v rámci EÚ. Os zameraná na mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, ktorá predstavuje 21 % z celkového rozpočtu nástroja, podporuje prístup k mikrofinancovaniu a sociálne podnikanie.

 

 

Pre viac informácií o programe kliknite TU