Projekty /

IDES

Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776

 

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

 

Hlavný cieľ:

posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

 

 
Prekážky rozvoja duálneho systému:

 

Výstupy:

IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčaniapre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.
Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania
 
IO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania. 
Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra
 
Súčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:
Videá s príkladmi dobrej praxe fungujúceho duálneho systému vzdelávania (3 promo videá za zapojenú krajinu)
Zodpovedný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
Krátka brožúra o duálnom systéme vzdelávania s praktickými príkladmi (so špecifikami danej krajiny, resp. regiónu)
Zodpovedný partner: Slovinská obchodná komora 
 
Mobility pre zamestnancov škôl
Zameranie na výmenu skúsenosti v témach:
Téma Remeslá
Téma Strojníctvo, metalurgia, automotive, agro-mechanizácia
Téma Ekonómia, IKT
Téma Služby, tlač
 
Partnerstvo
Vedúci partner:
Košický samosprávny kraj
 
Ďalší partneri:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Rzeszowská reg. rozvojová agentúra)
Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná komora )
Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút odborného vzdelávania)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.