Projekty /

LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.

Názov projektu: Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch
Akronym: LAST MILE – Posledná míľa
Financovanie: Interreg Europe 2014-2020
Vedúci partner: Environment Agency Austria, Rakúsko
Partner SK:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Ďalší partneri:
  • East Tyrol Regional Management, Rakúsko
  • Club "Sustainable Development of Civil Society" - Club SDCS, Bulharsko
  • Government of Catalonia, Španielsko
  • Upper Sûre Nature Park, Luxembursko
  • Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (RBGP), Poľsko
Spolupráca: Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci s odborom dopravy a referátom cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.
Trvanie: 1. fáza (30 mesiacov): 01.04.2016 – 30.09.2018
2. fáza (24 mesiacov): 01.10.2018 – 30.09.2020

 

 

 

O projekte:

Projekt „Posledná míľa“ má za cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch (v našom prípade na území Košického samosprávneho kraja), ktorý musí byť efektívny z hľadiska zdrojov a peňazí, bude slúžiť nielen turistom, ale aj obyvateľom turistických oblastí, bude využívať jestvujúce štruktúry a súčasne aj inovatívne technológie. Dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných informačných systémoch je ďalším dôležitým aspektom, ktorý bude projekt riešiť.

 

Projekt bude prebiehať v 2 fázach:
1. fáza (30 mesiacov) – analýza súčasného (najlepšieho) technického stavu nášho regionálneho dopravného systému vrátane existujúcich riešení flexibilnej prepravy pre poslednú míľu a analýza vnútroštátnych právnych, inštitucionálnych a ekonomických rámcových podmienok pre flexibilný dopravný systém a identifikácia medzier a prekážok pre jej realizáciu; príprava regionálneho akčného plánu založeného na výmene dobrých praktík v oblasti flexibilnej dopravy, pričom pri jeho tvorbe bude nevyhnutné zapojenie zainteresovaných strán.
2. fáza (24 mesiacov) – implementácia a monitoring navrhovaných opatrení.

 

Prínos projektu:

Projekt prispeje k rozvoju regiónu a bude prínosom pre:
-    turistov zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou,
-    propagáciu flexibilnej dopravy v regióne,
-    miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať integrované riešenia v odľahlejších turistických miestach.

 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://www.interregeurope.eu/lastmile/ 

 

Všetky informácie o projektových aktivitách je možné nájsť na zozname aktualít: http://www.arr.sk/?aktuality

 

Výstupy 1. fázy projektu:

1. regionálny akčný plán

2. brožúra
pdf  prezentacia Last Mile