O nás / Poslanie / Správna a dozorná rada / Náš tím / služby / 10. výročie /

HLAVNÉ OKRUHY ČINNOSTI AGENTÚRY


1. Informovanie a komunikácia informácií


 


2. Iniciovanie, manažovanie a doručovanie vzdelávania v nasledovných oblastiach


 


Cieľové skupiny – volení predstavitelia samosprávy (poslanci, starostovia), pracovníci mestských a obecných úradov, organizácie, podnikateľské subjekty, budúci užívatelia grantových schém, tréneri, konzultanti, facilitátori.


3. Poradenstvo a konzultácie


 


4. Vytváranie partnerstiev


 


5. Analýzy a prieskumy


 


6. Monitoring a hodnotenie


 


7. Implementácia projektov