O nás / Poslanie / Správna a dozorná rada / Náš tím / služby / 10. výročie /

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vymenovalo členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.


 

1. Daniel Rusnák Predseda Správnej rady

2. Ing. Štefan Bašták

3. Ing. Viktor Dulina

4. Ing. Peter Harčarik

5. Ing. Ján Kokarda

6. Michal Rečka

7. Ing. Jozef Želinský 

 


Dozorná rada


 

Ing. Pavol Bečarik

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

RNDr.  Martin Smrčo