Galéria

Otvorenie zdroja tepla v Trebišove

Dňa 26.5.2016 sa v Trebišove konala slávnosť pri príležitosti otvorenia centrálnej kotolne využívajúcej štiepku a slamu na vykurovanie mesta Trebišov.