Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy 2020 / Zmluvy 2014 - 2019 / Vybavovanie podnetov / Verejné obstarávania /

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia
         
Zmluvy 2020        
         
202006 Stredná odborná škola automobilová Košice Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach 03.07.2020 03.07.2020 
202005 Spoločnosť priateľov Strednej odbornej školy v Prakovciach Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli Strednej odbornej školy, Prakovce 29.06.2020 01.07.2020 
202004 Auvid media s.r.o Zabezpečenie prípravy 8 krátkych motivačných a informačných klipov o zmene klímy a adaptácii. 24.06.2020 24.06.2020
202003  Mgr. art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Príprava vzdelávacieho filmu s témou adaptácie na klimatickú zmenu 24.06.2020 24.06.2020 
202002  Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice  Spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole na Gemerskej 1 v Košiciach 19.06.2020  19.06.2020 
202001 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja spolupráca zmluvných strán pri založení dažďových záhrad resp. iných vodozádržných prvkov v areáloch vybraných stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 19.06.2020 19.06.2020