Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy 2020 / Zmluvy 2014 - 2019 / Vybavovanie podnetov / Verejné obstarávania /

 

Profil verejného obstarávateľa
 
Agentúra je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb používa postupy podľa tohto zákona.
 

Archív obstarávaní - zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní:


Názov predmetu zákazky: Príprava vzdelávacieho filmu a krátkych videí Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky: Príprava vzdelávacieho filmu a krátkych videí Výzva na predloženie cenovej ponuky (zrušené)

 
 
Názov predmetu zákazky: Grafický návrh a tlač letákov, grafický návrh a tlač príručky „Zvyšovanie odolnosti krajiny“, návrh a tlač plagátov. Výzva na predloženie cenovej ponuky; Vzor cenovej ponuky
 
Vzdelávací program 

Zabezpečenie služieb na stretnutí partnerov projektu ACCESS2MOUNTAIN

Letenky a súvisiace služby

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 4. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 2. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov  za 4. štvrťrok 2011

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2011