Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy / Verejné obstarávania / Vybavovanie podnetov /

 

Profil verejného obstarávateľa
 
Agentúra je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb používa postupy podľa tohto zákona.
 
 

Archív obstarávaní - zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní:

Vzdelávací program 

Zabezpečenie služieb na stretnutí partnerov projektu ACCESS2MOUNTAIN

Letenky a súvisiace služby

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 4. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 2. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov  za 4. štvrťrok 2011

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006Z.z, v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2011