Dokumenty / Objednávky a faktúry / Výročné správy / Zmluvy 2020 / Zmluvy 2014 - 2019 / Vybavovanie podnetov / Verejné obstarávania /

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia
         
Zmluvy 2019        
         

201922

Príloha č. 1

HYDROLAND s.r.o. vypracovanie Manuálu „Obnov si svoj les / poľnohospodársku pôdu / pozemok“ 18.11.2019 19.11.2019
201921 JEGON, s.r.o.  výkon inžinierskych činností a kompletizácia podkladov 15.10.2019 15.10.2019
201920 Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole veterinárnej Košice – Barca  11.10.2019 11.10.2019
201919 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice  spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Obchodnej akadémii, Watsonova 61 v Košiciach  11.10.2019 11.10.2019
201918 Mgr. art. Peter Beňo  spracovanie funkčného a priestorového rozloženia priestorov Kreatívneho centra KSK 9.10.2019 9.10.2019
201916 Stredná odborná škola technická spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici č. 23 v Košiciach  1.10.2019 1.10.2019
201917 Rodičovské združenie pri  Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, o. z. spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli TA v Spišskej Novej Vsi 27.9.2019 27.9.2019
201915 Stredná odborná škola technická v Michalovciach  spolupráca zmluvných strán pri založení dažďovej záhrady v areáli SOŠT v Michalovciach 27.9.2019 27.9.2019
201913 OOCR Slovenský raj & Spiš Bezplatné užívanie prívesu na prepravu bicyklov  13.9.2019 16.9.2019 
201914 JEGON, s.r.o.  Zmluva o dielo 11.9.2019 11.9.2019
201912 Dobrovoľnícke centrum Košice, Mgr. Martin Ištvan Spolupráca pri založení dažďových záhrad 5.9.2019 5.9.2019 
201911 Obec Slanec Poskytnutie odborných  poradenských a konzultačných služieb 26.7.2019 26.7.2019

OPKZP-PO2-SC211-2018-42/01

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

v zastúpení

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  28.8.2019 4.9.2019
201910 Agados Príves na prepravu bicyklov    16.7.2019    16.7.2019
201909 ECOHolding, s.r.o. stravné poukážky  24.6.2019  24.6.2019
201908 MEDISON, s.r.o. zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby 10.6.2019 10.6.2019
201907 MgA. Miroslava Vargová odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita 14.5.2019 14.5.2019
201906 Ing. Júlia Jeleňová odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita 14.5.2019 14.5.2019
201905 Doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. odborné hodnotenie žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú inovácie Programu Terra Incognita  14.5.2019  14.5.2019
201804 - dodatok č.1 Ing. Mária Franková zmena termínu dodania diela na testovanie 30.4.2019 30.4.2019
201904 PDCS, o.z. realizácia 2x2dňového vzdelávania v rámci projektu Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod 2.4.2019 2.4.2019
201903 Oksana Humenna, CSc. tlmočnícke a prekladateľské služby v rámci projektu Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod 1.4.2019 1.4.2019
201902 EVENTINO s.r.o. poradenstvo v projekte ROSIE 8.3.2019 8.3.2019
201902 - dodatok č.1 EVENTINO s.r.o. zmena termínu plnenia 28.2.2020 28.2.2020
201901 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2018 21.2.2019 21.2.2019
         
Zmluvy 2018        
         
201801 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2017  14.2.2018  14.2.2018
201802 Ing. Patrik Mikula - KAMELOT technicko-organizačné zabezpečenie stretnutia partnerov 10.5.2018 14.5.2018
201803 Up Slovensko, s. r. o. rámcová dohoda na stravné poukážky 4.6.2018 4.6.2018
201804 Ing. Mária Franková zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na tvorivú databázu/softvér/ mobilnú aplikáciu na tému sociálne podnikanie v rámci projektu ELDORA 24.9.2018 24.9.2018
         
Zmluvy 2017        
         
201701 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2016 6.2.2017 6.2.2017
201705 wbx, s.r.o. spolupráca na organizácii konferencie "Doprava v Košicikom regióne do roku 2020 3.3.2017 8.3.2017
201706 Promedium s.r.o. príprava krátkeho filmu pre projekt ZIP 23.3.2017 23.3.2017
201707 Šomšák a partneri, s. r. o.  grafický návrh a tlač výstupov projektu ZIP   19.4.2017 19.4.2017 
201709 Ing. arch. Michal Hladký
vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti 7.8.2017 10.8.2017
201710 Peter Radkoff vypracovanie vybraných kapitol Štúdie uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK a s tým súvisiace činnosti 7.8.2017 10.8.2017
201711 Peter Beňo vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 10.8.2017 11.8.2017
201712 Peter Radkoff vypracovanie min. 10 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 10.8.2017 11.8.2017
201712 - dodatok č. 1 Peter Radkoff zmena rozsahu diela, jeho ceny a splatnosti 8.11.2017 8.11.2017
201713 PaedDr. Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD. vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201714 Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. vypracovanie min. 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Vizuálne umenie pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201715 MATSUKO s.r.o. vypracovanie min. 6 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá pre Kreatívne centrum 11.8.2017 14.8.2017
201716 Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD. spracovanie návrhu programu co-workingové kancelárie a spolupráca na návrhu koncepcie arch.-dispozičného riešenia 14.8.2017 14.8.2017
201717 Technická univerzita Košice vypracovanie Architektonickej štúdie areálu Strojárenská 3 v Košiciach 15.8.2017 18.8.2017
201717 - dodatok č. 1 Technická univerzita Košice zmena termínu dodania diela 15.11.2017 15.11.2017

2017-1-SK01-KA202-035388 

príloha

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu grant na projekt Education for Local Development of Rural Areas 13.9.2017 13.9.2017
201720 Ing. arch. Michal Hladký vypracovanie min. 20 návrhov programov pre Kreatívne centrum 16.10.2017 20.10.2017
201721 Mgr. art. Marek Čecho spracovanie minimálne 3 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn a Nové médiá 20.10.2017 25.10.2017
201722 Mgr. Jakub Ivančo spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn

19.10.2017

25.10.2017
201723 Ing. arch. Matúš Človieček  spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej na Dizajn 20.10.2017 25.10.2017
201724 Katarína Živanovič spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Kultúrne dedičstvo 8.11.2017 8.11.2017
201725 Peter Kočiš spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 8.11.2017 8.11.2017
201726 Marek Kačmár spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 10.11.2017 10.11.2017

PGI00154

Priloha c.1 

Priloha c. 2

Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria) partnerská zmluva medzi Lead partnerom a partnerom projektu LAST MILE 13.7.2016 15.11.2017
201727 Katarína Rampáčková spracovanie minimálne 2 návrhov programov v oblasti KKP zameranej Scénické umenie 20.11.2017 20.11.2017
201728 Ing. arch. Matej Kiraľvarga grafický návrh loga projektu ELDORA a projektového letáku 27.10.2017 20.11.2017
         
Zmluvy 2016        
         
201601 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2015 13.1.2016 13.1.2016
201605 CEDS, s.r.o. podujatia projektu ZIP  22.2.2016 22.2.2016
201606

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

dodávka stravných poukážok pre zamestnancov  2.5.2016  2.5.2016
201607 Via Lingua
tlmočenie
7.7.2016
7.7.2016
201608 KRI spoločné VO 15.7.2016 15.7.2016
201609  kamelot  Organizačné zabezpečenie cesty   29.7.2016 29.7.2016
201611 ANTIK Telecom, s.r.o. zriadenie a poskytovanie pripojenia k sieti internet 26.8.2016 26.8.2016
201613 CEDS, s.r.o. Analýza súčasného stavu dopravného systému v Košickom kraji 13.12.2016 13.12.2016
         
Zmluvy 2015        
         
201501 webex media, s.r.o. spolupráca strán pri organizovaní konferencie “Doprava v regióne Východné Slovensko 2014 - 2020“  22.1.2015  22.1.2015
201502 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2014 5.2.2015 5.2.2015
201505 iDnuk, s. r. o. spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Priority zdravotnej politiky Košického samosprávneho kraja 20.7.2015 20.7.2015
201505 - dodatok č. 1 iDnuk, s. r. o. zmena rozsahu diela a jeho splatnosti 3.11.2015 3.11.2015
201506 Audicert, s.r.o. Tvorba štúdie uskutočniteľnosti pre využívanie miestnych zdrojov v obci Slavošovce 1.8.2015 1.8.2015
201509 Promedium s.r.o. Motivačný film SUNRISE 19.8.2015 20.8.2015
201509 dodatok Promedium s.r.o. zmena dátumu dodania 13.10.2015 13.10.2015
201510 OZ Spektrum - Východ spolupráca na tvorbe dokumentov pre KSK 18.11.2015 20.11.2015
201511 Ing. Ingrid Fruhaufová mapové podklady ZIP 20.11.2015

20.11.2015

         
Zmluvy 2014        
         
201401 JAMAR, s.r.o. audit účtovnej závierky a súladu výročnej správy za rok 2013 10.1.2014 28.1.2014
201402 Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. spolupráca na príprave dokumentu s názvom
rn Stratégia rozvoja kultúry mesta Košice 2014 – 2018
28.1.2014 28.1.2014
201403 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravovacie poukážky pre zamestnancov  28.1.2014  7.2.2014
         
201404 MINERÁLNE VODY a. s. dodávka prírodnej pramenitej vody 3.3.2014 6.3.2014
201405 Prešovská bicyklová skupina Kostitras realizácia cyklotrasy Slanec - Nový Salaš - Slanská Huta  16.4.2014  16.4.2014
201406 TOMFER, Tomko František
výroba a osadenie altánku 15.4.2014 16.4.2014
201407 Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.
prístrešky so stojanmi na bicykle 23.4.2014 23.4.2014
201408 OZ Detská železnica Košice dohoda o spolupráci pri Rušňoparáde 31.3.2014 23.4.2014
201409 Košický samosprávny kraj externý manažment a publicita projektu KAPA 6.5.2014 7.5.2014
201410 PDCS, o.z. zabezpečenie vzdelávacieho tréningu 19.5.2014 19.5.2014
201411 CEDS, s.r.o. externý manažment a expertné činnosti 9.6.2014 9.6.2014
201412 RNDr. Gejza Legen - IRBISCOM príprava brožúry "Potulky po Karpatoch - spoznaj a ochutnaj (Skúste to aj vy!)“ 19.8.2014 19.8.2014
201413 OZ Spektrum - východ Tréningy CTR 2 22.8.2014 22.8.2014
201414 Oksana Humenna tlmočenie v rámci projektu SUNRISE  27.10.2014  28.10.2014
201414 dodatok - - - -