Aktuality /

Otvorenie zdroja tepla v Trebišove

Dňa 26.5.2016 sa v Trebišove konala slávnosť pri príležitosti otvorenia centrálnej kotolne využívajúcej štiepku a slamu na vykurovanie mesta Trebišov.

Investícia do systému centrálneho zásobovania teplom bola časťou väčšieho projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci ktorého sa podarilo zrekonštruovať ešte dve kotolne a logistické centrum na biomasu.

Viac informácií tu

Fotogaléria