Aktuality /

Od apríla realizujeme projekt LAST MILE

Od 1. apríla 2016 sa začala realizácia projektu LAST MILE podporeného programom Interreg Europe 2014 – 2020.

Trvať bude do 30. septembra 2020 a na jeho aktivitách bude Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. participovať spolu s partnermi z Rakúska, Španielska, Bulharska, Luxemburska a Poľska. 

 
Projekt je zameraný na udržateľnú mobilitu pre poslednú míľu v turistických regiónoch Košického kraja. Cieľom je vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch, a tiež dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných informačných systémoch .
Úspešná  realizácia a naplnenie cieľov projektu LAST MILE bude prínosom pre turistov zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou, pre miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať integrované riešenia v odľahlejších turistických miestach a zároveň projekt podporí propagáciu flexibilnej dopravy v regióne.