Aktuality /

Úvodná konferencia „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“

Konferencia je prioritne určená všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (územní plánovači, plánovači hospodársko-sociálneho rozvoja a aj plánovači rozvoja sektorov) a chcú sa zapojiť do zlepšenia spolupráce Slovenska a Ukrajiny, najmä Východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti.

Pozývame Vás na úvodnú konferenciu projektu „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“ (ZIP), ktorá sa uskutoční dňa 9. marca 2016 (streda) o 8:30 hod. v priestoroch Tabačky Kultrúfabrik (kinosála) Gorkého 2, Košice.

Cieľom je na základe spolupráce odborníkov v plánovaní zo Slovenskej aj Ukrajinskej strany vytvoriť platformu pre dlhodobú spoluprácu v plánovaní rozvoja územia, ekonomiky, sociálneho a kultúrneho života a prispieť k zvýšenej informovanosti a pripravenosti miestneho obyvateľstva na vybrané krízové situácie, aby bolo možné v čase keď nastanú krízové situácie, na ne adekvátne reagovať a minimalizovať ich negatívne dôsledky v území.

Program konferencie:

 

08:30 – 09:00    Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10    Otvorenie (Jaroslav Tešliar, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice)
09:10 – 09:30    Filozofia projektu ZIP (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút, Košice)
09:30 – 09:50    Globálne ohrozenia a ich vplyv na rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni (Oto Hudec, Technická univerzita, Košice)
09:50 – 10:20    Plánovanie na lokálnej úrovni vo svetle globálnych ohrození – nórske skúsenosti (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
10:20 – 10:40    Coffee break
10:40 – 11:20    Súčasné plánovacie procesy na regionálnej a miestnej úrovni na Ukrajine a na Slovensku (Mykola Pihuliak, Zakarpatská oblastná štátna administratíva, Užhorod a Martin Jerguš, Mesto Košice)
11:20 – 11:40    Pozdrav z Kirkenes – krátka prezentácia o aktivitách samosprávy Sør-Varanger  v oblasti cezhraničnej spolupráci (Liza Stepanova, Sør-Varager Municipality)
11:40 – 12:00    Diskusia
12:00 – 13:30    Obed
13:30 – 14:00    Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020 – výzvy pre implementáciu (Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov)
14:00 – 14:30     Skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce Nórsko – Rusko (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
14:30 – 15:00    Doterajšie skúsenosti cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina (Valeriy Hrishchenko, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod)
15:00 – 15:30    Diskusia a záver konferencie      
 
pdf  pozvanka konferencia ZIP (sk)

pdf  pozvanka konferencia ZIP (en)