Aktuality /

Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu

Informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci slovensko-ukrajinského projektu SUNRISE Miesto podujatia: Malé Ozorovce, kultúrny dom Dátum a čas: 10.12.2015, 8:30 Organizátor: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Obec Malé Ozorovce

Cieľ podujatia: Prezentácia miestnych zdrojov a kapacít, prezentácia organizácií využívajúcich miestne zdroje, prezentácia príkladov využitia miestnych zdrojov a sociálneho podnikania.
Informačné a vzdelávacie semináre sú organizované s cieľom motivovať účastníkov  k aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, ktorými sú hlavne ľudia, pôda, zvieratá, energia zo slnka atď. Poskytnuté budú vedomosti o využiteľných a dostupných možnostiach.
pdf  program