Aktuality /

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP Integrovaná infraštruktúra je posledným predstavovaným programom v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Vzhľadom na jeho zameranie môžeme povedať, že je nástupcom operačných programov Doprava a Informatizácia spoločnosti. S rozpočtom viac ako 4,6 mld. € predstavuje najväčší operačný program.