Aktuality /

Začíname so spoločenskou zodpovednosťou firiem (Corporate Social Responsibility - CSR)

V dňoch 7.-9. marca 2012 sa v Dolnom Rakúsku v meste Krems konalo prvé úvodné stretnutie k projektu COGITA.

Agentúra na  podporu regionálneho rozvoja n.o. Košice je jedným z 13 partnerov zapojených do projektu, ktorého celý názov znie Spoločenská a environmentálna zodpovednosť firiem prostredníctvom verejnej politiky.

Hlavným cieľom projektu COGITA je zlepšiť verejnú politiku na podporu zavádzania integrovaného konceptu spoločenskej zodpovednosti v malých a stredných podnikoch s cieľom podporovať zodpovedný a trvalo udržateľný regionálny rozvoj a rast. Našim cieľom  je zvýšiť povedomie o  spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti  firiem v Košickom samosprávnom kraji a aplikovať príklady dobrej praxe v našom regióne prostredníctvom zlepšenia politík a praktík v malých a stredných podnikoch.

Súčasťou úvodného stretnutia bola návšteva firmy Sonnentor, ktorá bola založená v roku 1988 s podnikateľským zámerom uviesť  bylinné špeciality biopestovateľov z dolnorakouského Waldviertlu pod spoločným logom usmievavého slniečka na nadnárodný a medzinárodný trh uplatňujúc princípy ekologického poľnohospodárstva. Firma Sonnentor sa hlasí ku spoločenskej zodpovednosti napr. nasledujúcimi slovami: „Ručné práce a tradície prispievajú k vynikajúcej kvalite bylinných a kávových zmesí Sonnentoru“. Tímový duch a firemná filozofia je vyjadrená slovami "Zamestnanci sú najväčší majetok firmy".