Aktuality /

PREDSTAVUJEME PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

Dňa 13. februára 2015 bol Európskou komisiou schválený Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, cieľom ktorého je konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky.

 

Stručné informácie o podpore plynúcej z PRV (orientovanej hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby),sú súčasťou našej ďalšej prezentácie zo série predstavujúcej operačné programy pre obdobie 2014-2020.

Keďže Program rozvoja vidieka  je značne rozsiahly a bohatý na informácie, táto prezentácia prináša prehľad tej časti PRV, ktorá súvisí s projektovými opatreniami.