Aktuality /

V rámci projektu SUNRISE sa uskutočnila druhá študijná cesta zameraná na miestne zdroje v energetike

V dňoch 25.-27.03.2015 sa uskutočnila študijná cesta v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO–UA 2007-2013.

 Cestu zorganizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., pričom cieľom bolo získať inšpiráciu pre aktivity v našom regióne, týkajúce sa využívania miestnych zdrojov v energetike aj v kontexte zvyšovania zamestnanosti. Účastníkmi cesty boli ukrajinskí a slovenskí záujemcovia o tému využívania endogénnych a obnoviteľných zdrojov energie.


V prvý deň cesta viedla do mesta Sobrance, kde bol zástupcami mesta prezentovaný projekt „Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance“ podporený z OP Životné prostredie za účelom zmenšovania klimatickej zmeny a prispôsobenia sa klimatickej zmene. Účastníci študijnej cesty mali možnosť vidieť kotolňu na spaľovanie biomasy a boli im vysvetlené podrobnosti o realizácii projektu.


Ďalší deň sa účastníci študijnej cesty mohli oboznámiť s administratívnou budovou v centre Košíc, ktorej vykurovací a chladiaci systém bol zrekonštruovaný s využitím nových technológií, pričom výsledkom je väčšia pocitová pohoda v priestoroch budovy.
V popoludňajších hodinách sa všetci presunuli ku Prešovu do grécko-katolíckeho Centra pre rodinu na Sigorde, kde sú všetky objekty areálu bývalého lesníckeho učilišťa vykurované štiepkou. Z ekonomického hľadiska je to výhodnejšie ako využitie plynu a hlavnou výhodou je menej znečistenia.


Posledný deň cesty bol venovaný návšteve Ekocentra Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde p. Štefan Szabó účastníkom predstavil aktivity Ekocentra, zameraného na šírenie princípov udržateľnosti a miestnej sebestačnosti. Porozprával o rekonštrukcii starého objektu školských dielní, na ktorú boli použité materiály miestneho pôvodu, ale aj solárne kolektory. Hovoril o Hobiťom dome, Trombeho stene, solárnej sušičke na ovocie a solárnom variči, o vyvýšených záhonoch, bylinnej špirále a podobne, pričom všetky spomínané inovácie si mohli účastníci pozrieť aj priamo v areály Ekocentra.