Aktuality /

Predstavujeme Operačný program Kvalita životného prostredia

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Stručné informácie o programe sú súčasťou tretej prezentácie zo série predstavujúcej operačné programy pre obdobie 2014-2020.