Aktuality /

Predstavujeme Operačný program Ľudské zdroje

Druhý diel nášho seriálu o nových operačných programoch sa venuje OP ĽZ.

Dňa 9. decembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje na roky 2014 - 2020. Prostriedky z tohto operačného programu sú nasmerované na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, na zvýšenie kvality vzdelávacieho systému v materských školách a na stredných a vysokých školách vrátane oblasti celoživotného vzdelávania, na podporu zamestnanosti a integráciu rómskej komunity a zlepšenie ich životných podmienok. Viac informácií o programe nájdete v prezentácii:

 

Prezentácia o Operačnom programe Ľudské zdroje