Aktuality /

Predstavujeme Integrovaný regionálny operačný program

Predstavením Integrovaného regionálneho operačného programu štartujeme informovanie o možnostiach financovania rozvojových zámerov z prostriedkov EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov. Veríme, že prostredníctvom prehľadov obsahového zamerania a podporovaných aktivít v jednotlivých operačných programoch prispejeme k jednoduchšej orientácii pre potenciálnych záujemcov o získanie podpory v programovom období 2014 - 2020.