Aktuality /

Vzdelávací program „Karpatská turistická cesta“

Vzdelávanie vychádza z terénneho prieskumu potrieb, zamerané je na podnikanie v turizme.

Na základe výsledkov realizovaného terénneho prieskumu v lete 2011 na Karpatskej turistickej ceste (okres, Trebišov, Sobrance a Michalovce) mnohí respondenti vyjadrili záujem o získanie nových a praktických zručností v oblasti turizmu, resp. podnikateľských zručností v turizme.  Táto oblasť vzdelávania bola identifikovaná aj samotným prieskumom, na základe čoho sme spolu s profesionálmi v tejto oblasti pripravili zaujímavý vzdelávací program. Skupina seminárov a tréningov je venovaná hlavne začínajúcim podnikateľom uvažujúcim o oblasti turizmu, súčasným podnikateľom v turizme, agroturizme a iných podobných odvetviach, ktorí chcú neustále zdokonaľovať svoju prácu, prípadne ju rozširovať o novinky, ich zamestnancom, pracovníkom v samospráve, absolventom, ale aj nezamestnaným, ktorí si zatiaľ nenašli zaujímavé uplatnenie na trhu práce a ďalším, ktorí sa chcú neustále zdokonaľovať.

Vzdelávací program nie je založený na osvojovaní čo najväčšieho objemu faktov. Naopak smeruje k získaniu kľúčových a praktických kompetencií a zručností. Účastníci získajú veľa dôležitých informácii na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce o tom ako reagovať  a orientovať sa nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach a situáciách. Program bude vedení domácimi, ale aj zahraničnými odborníkmi na oblasť turizmu.

Termíny realizácie vzdelávacieho programu

Modul 1: Ako začať podnikať - tvorivosť, ekonomická gramotnosť, IT zručnosti
Dátum realizácie: 15., 16. marec 2012
Miesto konania: Múzeum v Trebišove, M.R. Štefánika 257/65

Viac informácií sa dozviete na www.carpathianroad.eu.