Aktuality /

V Čerhove je nová informačná kancelária

Otvorenie prvej Tokajskej turistickej informačnej kancelárie v Čerhove predstavuje dôležitý míľnik v realizácii projektu TOKAJ JE LEN JEDEN.

Projekt TOKAJ JE LEN JEDEN, realizuje Združenie Tokajská vínna cesta v partnerstve s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja z Košíc a Inštitútom turizmu Univerzity aplikovaných vied a umenia v Lucerne vo Švajčiarsku vďaka podpore z finančných zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Turistická informačná kancelária (ďalej len TIK) bude celoročne slúžiť návštevníkom a turistom prichádzajúcim do Vinohradníckej oblasti Tokaj ako miesto, kde získajú základné informácie o prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach, o ubytovacích a stravovacích možnostiach v regióne. Nebude pre nich problém nájsť najbližší obchod, zdravotnícke zariadenie, alebo zistiť najvýhodnejšie dopravné spoje.  Návštevníkom budú komplexne poskytnuté informácie nielen ohľadne vínneho turizmu, tak charakteristického pre tento región s vínnou tradíciou, ale aj informácie o vybavenosti a možnostiach turistiky v jeho širšom okolí.

TIK  okrem poskytovania informácií bude slúžiť ako predajňa miestnych produktov a suvenírov, máp, informačných materiálov a bude poskytovať aj doplnkové služby (kopírovanie, predaj lístkov). Vybavená bude aj vlastnou degustačnou miestnosťou a vinotékou, kde miestni producenti vín budú mať možnosť umiestniť svoje produkty a predstaviť tak portfólio svojej výroby. V bezprostrednej blízkosti  informačného centra je priestor pre stanovanie a státie pre karavany. Nadšencom aktívneho oddychu  je plánované poskytnúť  možnosť zapožičania si bicyklov a ich  servis.

Kancelária so svojim zázemím poskytne priestory aj miestnym obyvateľom pre stretávanie sa, bude v budúcnosti platformou pre dobrovoľnícke centrum v regióne Tokaj  a veríme, že sa stane centrom pestrej palety podujatí.

TIK  je zaujímavá aj svojimi technickými parametrami – ako prvá nízko energetická budova na Tokaji bude využívať na výrobu elektrickej energie fotovoltaické  články, tepelné čerpadlo a krbová vložka vykurovaná biomasou prispeje k nízkym nákladom za vykurovanie.  Využívaná bude zrážková voda akumulovaná v nádrži,  a tým sa zníži spotreba pitnej vody.
 
Ambiciózny švajčiarsko-slovenský projekt TOKAJ JE LEN JEDEN  je zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu v jedinečnom regióne Tokaj. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu Tokaj tým, že obyvatelia Tokaja sa zapoja  do rozširovania ponuky produktov a  služieb pre cestovný ruch. Že značku Tokaj nebude niesť len víno, ale aj iné produkty, ktoré budú vyrobené miestnymi obyvateľmi. Projekt sa realizuje  od februára 2012 a bude končiť  v októbri 2015. Celkový rozpočet projektu  je 1,23  milióna EUR, z ktorých sa realizujú tieto aktivity:
 

Projekt je unikátny v tom, že je komplexný, že kombinuje investície  do infraštruktúry s investíciami do zvyšovania zručností a vedmomostí miestnych obyvateľov v konkrétnych oblastiach a činnostiach. “Za uplynulých 33 mesiacov realizácie projektu sme už dosiahli prvé výsledky,” vraví projektová manažérka Michaela Maciková. “V rámci jednotlivých modulov vzdelávacieho programu bolo  vyškolených 28 osôb v oblasti strategického plánovania a 43 miestnych sprievodcov, ktorí okrem intenzívneho teoretického  vzdelávania absolvovali aj praktický výcvik a dve exkurzie vo vinárskych oblastiach v Maďarsku a na Južnej Morave.  25 miestnych obyvateľov  sa zdokonaľuje v cudzích jazykoch, 30 osôb absolvovalo kurzy degustácie vína.  Otvorili sme informačné centrum v Trebišove v priestoroch múzea, podporili sme desiatky tradičných podujatí  v regióne aj v širšom okolí. V súčasnosti  pomaly rastie 12 metrov vysoká vyhliadková veža, ktorá má šancu stať sa novou dominantou regiónu Tokaj. 

Ďalšie informácie: www.tvc.sk

 

Pozrite si malú fotogalériu z otvorenia budovy informačného centra