Aktuality /

Praktické informácie k energetickým drevinám a biomase

Dňa 04.11.2014 sa v Turni nad Bodvou uskutočnil seminár na tému Potenciál pôdy a biomasa.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.,  v spolupráci s partnermi Pro Tornensis, o.z., obec Malé Ozorovce, Asociácia študentov-ekonómov Zakarpatia a obec Časlivci Vás zorganizovali 4. informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci projektu SUNRISE.

Siedmi prednášajúci orientovali svoje prezentácie na praktické otázky a problémy súvisiace s pestovaním a využívaním biomasy ako miestneho zdroja energie.


Cieľom podujatia bola prezentácia miestnych (endogénnych) zdrojov a kapacít, prezentácia organizácií využívajúcich miestne zdroje, prezentácia príkladov využitia miestnych zdrojov, predstavenie možnosti využitia alternatívnych energetických zdrojov. Informačné a vzdelávacie semináre sú organizované s cieľom motivovať účastníkov  k aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, ktorými sú hlavne ľudia, pôda, živé organizmy, energia zo slnka atď.

Seminár bol organizovaný v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.

Prezentácie, ktoré jednotliví prednášajúci ponúkli účastníkom seminára:

  1. Ladislav Bartók (manažér združenia Pro Tornensis): Vnútorné zdroje pre rozvoj obcí
  2. Miroslav Forgáč (pestovateľ): Ako pestovať vlastnú biomasu na nevyužitej pôde, faktory úspechu podnikania v tejto oblasti
  3. Szabolcs Babics (pestovateľ): Osobitosti pestovania a využívania švédskej energetickej vŕby
  4. Ema Gojdičová (Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove): Pestovanie nepôvodných druhov rastlín z pohľadu zákona o ochrane prírody a krajiny
  5. Jaroslav Pacarňuk (ukrajinský energetický audítor): Technológie využívajúce biomasu na vykurovanie a ohrev vody – výhody, nevýhody, potenciálne problémy spojené so spaľovaním štiepky, peliet, brikiet a kusového dreva
  6. Tibor Roman (Dalkia): Aktivity súkromného sektora v oblasti využívania biomasy
  7. Milan Dolák (starosta obce Malé Ozorovce): Mikrobioplynové stanice – využitie dostupných surovín v malom