Aktuality /

Program TERRA INCOGNITA - výsledky hodnotenia žiadostí v rámci Výzvy č. 1/2012

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom vyhlásil Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe TERRA INCOGNITA.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Terra Incognita bola vyhlásená Košickým samosprávnymom kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom.

 

Cieľom poskytnutia pomoci je  v súlade s cieľmi Programu Terra Incognita podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách -  Gotickej, Vínnej a Železnej ceste.

 

Špecifickou prioritou Výzvy 1/2012 je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj drobnej infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu v cieľových miestach, cieľových bodoch a bodoch záujmu.

 

Výsledky hodnotenia:

 

Riadiaci  výbor na svojom zasadnutí dňa 4.5.2012 rozhodol o schválení resp. neschválení žiadostí o dotáciu na základe výsledkov odborného hodnotenia.
pdf  Zoznam schválených žiadostí o dotáciu

zip  Kompletný balík výzvy