Aktuality /

Rušňoparáda aj s účasťou Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Známe podujatie Rušňoparáda spojené s Prebúdzaním Katky, ktoré sa tento rok uskutoční 26. a 27.4. v rušňovom depe, bude spojené aj s projektom ACCESS2MOUNTAIN.

Vďaka projektu sa deti budú môcť stretnúť so psíkom Tašim z Krásnej Hôrky a dostať sa k rôznym zaujímavostiam z Košického kraja. K podrobným informáciám sa dostanete po kliknutí na http://www.rusnoparada.sk/

Poslednými investičnými výstupmi slovenského partnera v Košickom kraji bude vyznačená cyklotrasa medzi Slancom, Novým Salašom, Slanskou Hutou a hranicou Maďarska, ktorá je časťou plánovanej intermodálnej trasy spájajúcou slovenskú a maďarskú časť Miliča. V rámci projektu sa koncom apríla zakúpia prvky drobnej cyklistickej infraštruktúry, ktoré budú nainštalované v Košiciach a v Jasove.