Aktuality /

Sympózium o vzťahu územného plánovania a prevencie pred pohromami

Územné plány zohrávajú významnú úlohu v oblasti definovania preventívnych opatrení, ktoré zvyšujú odolnosť krajiny a zastavaného územia voči katastrofám, akými sú (v našich podmienkach) povodne, prípadne zosuvy pôdy. Územné plány tiež umožňujú využívať skúsenosti a vedomosti z minulosti pri obnove územia po takýchto katastrofách.

Sympózium organizované v rámci projektu URBIPROOF, ktoré sa uskutoční 14.12.2013 v japonskom meste Sendai, má za cieľ zhromaždiť a porovnať skúsenosti a vedomosti rôznych krajín v oblasti priestorového plánovania po vážnejších katastrofách a zvýrazniť prebiehajúce úsilie smerujúce k zlepšeniu priestorovej odolnosti. Na sympózium sú pozvaní desiati experti z piatich krajín - Indonézie, Nemecka, Japonska, Slovenska a USA, ktorí budú prezentovať prístupy svojich krajín k obnove regiónov po katastrofách spôsobom, ktorý prinesie väčšiu odolnosť hlavne sídel a infraštruktúry.

Zo Slovenska sa podujatia zúčastnia dvaja experti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. - Alena Kučeravcová a Jozef Šuľak. Detaily nájdete v programe (link na stiahnutie nižšie). Prezentácie jednotlivých expertov budú zverejnené po skončení sympózia.

Ďalšie informácie o projekte URBIPROOF
pdf  Program sympózia