Aktuality /

Úspešná príprava projektov v rámci ŠFM

23.2.2012 boli v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja slávnostne podpísané Zmluvy o realizácii projektov podporených v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, oblasť zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v znevýhodnených a okrajových regiónoch". Na príprave dvoch podporených projektov sa aktívne podieľala aj Agentúra.

Úspešná príprava projektov v rámci ŠFM


Prvým z nich je projekt „Vstúpte k nám", kde konečným prijímateľom je Košický samosprávny kraj. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb. Rekonštrukciou priestorov zariadenia sociálnych služieb Domko, Park mládeže Košice dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok klientov a zamestnancov zariadenia, čím sa zvýši aj kvalita poskytovaných služieb. V upravených priestoroch sa budú poskytovať lepšie a kvalitnejšie služby, rozšíria sa možnosti pre zapojenie klientov do rozšírenej ponuky záujmovej činnosti. Prostredníctvom investície do ľudského kapitálu dôjde k zvýšeniu odbornej úrovne zamestnancov zariadení sociálnych služieb a následne aj ich lepšiemu uplatneniu a zotrvaniu na trhu práce. Realizáciou Blumiády -  zimné zábavno-pohybové hry sa prispeje k rozšíreniu obzoru o životnom priestore klientov zariadení sociálnych služieb.Druhým podporeným projektom, na ktorého príprave Agentúra aktívne spolupracovala s miestnymi aktérmi je projekt s názvom „Tokaj je len jeden". Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu Tokaj tým, že sa zapoja do rozšírenia ponuky a služieb pre cestovný ruch a zhodnotia  tak  potenciál regiónu. Realizáciou projektu vznikne rad nových služieb a produktov, ktoré budú predajné v regióne, v informačných centrách a postupne prinesú zisk. Bude medzi nimi napr. nízkonákladové informačné centrum v Čerhove s možnosťou ubytovania, prípadne stanovania alebo kempovania hneď v blízkej záhrade, vyhliadková veža vo viniciach medzi Malou Tŕňou a Černochovom s nádherným výhľadom na región Tokaja, viac ako 85 kilometrov značených cyklotrás, po ktorých bude možné objavovať krásy regiónu a oddychovať v 4 altánkoch, 8 sedeniach a na 40 laviciach pozdĺž cyklotrás. Informácie o prírodných, kultúrnych a historických cennostiach nájde návštevník na 50 informačných tabuliach, dostupné budú aj na webe v podobe video a audio sprievodcu. Región TOKAJ sa stane výnimočnou destináciou  cestovného ruchu pre návštevníkov a dobrým miestom pre život. Agentúra sa bude podieľať ako partner projektu aj na jeho implementácii.