Aktuality /

Ako využiť bioenergiu

Krátky dokumentárny inštruktážny film o jednotlivých druhoch obnoviteľných zdrojov energie.

Inštruktážny film o výhodách a nevýhodách jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie bol vyrobený v rámci projektu Bioenergia Karpát (program ENPI HU-SK-RO-UA). Ak vlastníte alebo spravujete budovu, video je určené pre vás. Zistíte čo je prednosťou a obmedzujúcim faktorom pri biomase, fotovoltike, tepelných čerpadlách a solárnych kolektoroch. Film obsahuje základné informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o investícii.

Film je k dispozícii na YouTube po kliknutí na tento odkaz

 

V ukrajinčine bol vyrobený krátky dokumentárny film o aktivitách projektu Bioenergia Karpát, ktorý okrem iného predstavuje existujúce príklady využívania obnoviteľných zdrojov energie v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a na východnom Slovensku.

Pre sledovanie ukrajinského filmu kliknite na tento odkaz