Aktuality /

Časopis Bioenergia Karpát

V rámci projektu Bioenergia Karpát boli vydané 3 čísla projektového časopisu, ktorý je zameraný na detailnejšiu analýzu tém spojených s úsporami energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.

 V prvom čísle časopisu sa môžete dočítať:

- Ako si vyrobiť slnečný kolektor na ohrev vody

- Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci projektu Bioenergia Karpát

- Stručné informácie o výmene kotla v Novoselickej škole

- Založenie Centra OZE v Užhorode

- O projekte Bioenergia Karpát

- Reportáže z podujatí

 

V druhom čísle časopisu sa dočítate:

- Prehľad druhov alternatívnej enerie

- Detaily o monitoringu investície v Novoselici

- Udržateľné hospodárstvo lesa

- Aké investície sa pripravili pre obec Budkovce

- Čo je spoločensky zodpovedné podnikanie

- Čo má spoločné zmena klímy a obnoviteľné energie

- MUNSEFF - podpora energetickej efektívnosti

- Súčasný stav energetických zdrojov na Slovensku

 

Obsah tretieho čísla:

- Informácie o tepelnoizolačných materiáloch

- Postupnosť opatrení smerujúcich k znižovaniu spotreby energie

- Výhody a nevýhody jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energií

- Potenciál využívania obnoviteľných energií v KSK, s dôrazom na geoterm

- Podpora OZE formou zvýhodnených výkupných taríf na Slovensku a Ukrajine

- Informácie o záverečných aktivitách projektu Bioenergia Karpát

 

Ukrajinské verzie časopisu:

Prvé číslo

Druhé číslo
pdf  Projektový časopis Bioenergia Karpát 3

pdf  Projektový časopis Bioenergia Karpát 2

pdf  Projektový časopis Bioenergia Karpát 1