Aktuality /

Agentúra sa zapojila do tretej výzvy programu ENPI

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 sa zapojila do 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorej dátum uzávierky bol 31.01.2012.

Agentúra sa zapojila do tretej výzvy programu ENPI

 

V rámci Priority 1. Ekonomický a sociálny rozvoj sme v spolupráci s partnermi podali projekt SUNRISE zameraný na podporu malého podnikania využívajúc miestne zdroje. V spolupráci s ukrajinským vedúcim partnerom sme pripravili projekt ROUTINE na podporu rozvoja vidieckeho turizmu.     

 

Cez Prioritu 2. Zlepšenie kvality životného prostredia bol pripravený projekt KORSIKA, ktorého cieľom je zlepšenie kvality vôd spojené s výstavbou kanalizačnej siete vo vybraných prihraničných obciach.

 

V rámci Priority 4. Podpora spolupráce Ľudia ľuďom sa Agentúra zapojila do projektu Územný rozvoj prihraničného územia UA-SK.

 

Okrem týchto projektov, v ktorých Agentúra vystupuje ako partner, sme pripravili projektové žiadosti pre inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

    projekt Karpatský jarmok pre Zemplínske múzeum vMichalovciach a Východoslovenské múzeum v Košiciach,

 

    projekt Spoločné nebo pre Hvezdáreň vMichalovciach.

 

Globálnym cieľom tohto programu je „zintenzívniť a prehĺbiť sociálnu a ekonomickú spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny a oprávnenými a pridruženými územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska, s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle".

 

Bližšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce ENPI nájdete na web stránke Programu.