Aktuality /

druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH

V dňoch 15.-16. novembra 2012 sa v obci Baranintzi na Ukrajine uskutočnil druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH.

V dňoch 15.-16. novembra 2012 sa v obci Baranintzi na Ukrajine uskutočnil druhý vzdelávací a tréningový seminár projektu EARTH zameraný na zvýšenie zručností ukrajinských aktérov pri navrhovaní a zostavovaní rozvojových projektov. 25 účastníkov seminára interaktívnou formou pracovalo na svojich návrhoch v oblasti pitnej vody, riešenia separácie odpadov či voľného času detí a mládeže. Poskytnuté príklady minulých úspešných projektov z programu cezhraničnej spolupráce HUSKOROUA ENPI im umožnia kvalitnejšiu prípravu svojich zámerov v budúcom programovacom období.