Aktuality /

Premostenie od výskumu k praxi - Seminár Knowbridge

Dňa 26. októbra 2012 sa v priestoroch Košického samosprávneho kraja konal 3. Regionálny seminár projektu KNOWBRIDGE

 

( cezhraničný most vedomostí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch severného Maďarska a Košického kraja). Na seminári odzneli prezentácie navrhovateľov vybraných 6-tich rozvojových zámerov v oblasti vytvárania a zužitkovania zdrojov energie v najrôznejších spoločenských, environmentálnych a hospodárskych podmienkach. Uskutočniteľnosť jednotlivých zámerov sa preveruje vypracovaným podnikateľským zámerom, nákladovo-výnosovými a marketingovými analýzami a externými posudkami.

 
pptx  NEP - pyrolýza biomasy

ppt  Enin - Eko-metanol

ppt  MUNSEFF