Aktuality /

Príklady dobrej praxe udržateľnej dopravy v horských oblastiach Álp a Karpát na konferencii projektu Access2Mountain

V dňoch 16.-18.10.2012 sa v Košiciach uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou k projektu Access2Mountain.

 Cieľom projektu Access2Mountain (prístup k horám) je zlepšiť environmentálne šetrnú dostupnosť do citlivých a zraniteľných horských oblastí.

Po roku a pol analýz a prvých pilotných aktivít bolo cieľom konferencie prezentovať prvé dosiahnuté výsledky za obdobie od začiatku projektu (máj 2011) až po súčasnosť. Súčasne boli pozvaní aj externí experti a zainteresovaní z oblasti dopravy a cestovného ruchu, ktorí predstavili svoje skúsenosti...
Za zmienku stojí príklad dobrej praxe z Južného Tyrolska – Vinschgau line, kde bola zmodernizovaná železnica poskytujúca komfortnú cestu vlakom, pričom na jednom nástupišti sa nachádzajú aj zastávky vlaku aj autobusu, takže cestujúci môžu pohodlne prestúpiť z vlaku do autobusu a takto využívať multimodálne prepojenia.
Ďalším zaujímavým príkladom bolo tzv. „AlpenTaxi“ zo Švajčiarska, ktoré sa zameriava na uzatvorenie tzv. poslednej míle vo verejnej doprave, čo v praxi znamená, že turista, ktorý sa chce dostať na miesto, kde už verejná doprava nepremáva, má možnosť zavolať si taxík, aby sa dostal k svojmu cieľu.
Dozvedeli sme sa aj o manažmente mobility v Národnom parku Neusiedlerske jazero v Rakúsku, kde si turisti môžu požičiavať bicykle na prepravu okolo jazera a môžu využívať rôzne výhody, ak si počas svojho pobytu zakúpia Neusiedlersku kartu.
Príkladom dobrej praxe z Karpatského regiónu bola prezentácia o úzkokoľajnej železnici Greentrain, ktorá premáva v Západnej Ukrajine (v Ivano-Frankivskom regióne) a prezentácia o Tatranskej elektrickej železnici na Slovensku. 
Je to iba pár spomenutých príkladov dobrej praxe z oblasti využívania železníc v cestovnom ruchu a multimodálnej dopravy, ktoré na konferencii odzneli.
V posledný deň konferencie 18.10.2012 sa uskutočnila študijná cesta do Vysokých Tatier a jazda Tatranskou elektrickou železnicou, nakoľko tá patrí medzi udržateľnú dopravu prepravujúcu turistov priamo do Vysokých Tatier, ktoré sú turistami veľmi vyhľadávanou destináciou.
Po skončení konferencie sa ako súčasť projektu Access2Mountain uskutočnilo stretnutie Pracovnej skupiny Karpatského dohovoru k udržateľnému priemyslu, energii, doprave a infraštruktúre a to v dňoch 18.-19.10.2012. Jedným z cieľov Pracovnej skupiny je vypracovať návrh Protokolu o udržateľnej doprave a infraštruktúre.pdf  Tlačová správa