Aktuality /

Vzdelávanie zamestnancov rámci projektu KREAREG

V dňoch 18.1. - 20.1.2012 sme sa zúčastnili 3-dňového tréningu na tému Rozvoj a prerod tímu. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v rámci projektu KREAREG - KREAtívny Košický REGión. Projekt KREAREG sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Projekt KREAREG je zameraný na zvýšenie zručností a vedomostí zamestnancov Agentúry s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb. Za týmto účelom prebieha v rámci projektu aj realizácia vzdelávacieho modulu „Projektové riadenie" pozostávajúceho z viacerých blokov.  Prvý blok bol zameraný na budovanie efektívneho tímu s cieľom bližšie ozrejmiť zásady tímovej práce a efektívnej spolupráce členov tímu, poznanie ich roly v tíme a  komunikáciu ako nástroj efektívnej práce s tímom.

Sebapoznávanie dotazníky zamerané na tímové roly a ich úloha pre efektívne fungovanie tímu sa stretli s veľkým záujmom.
 
Fotogaléria k článku