Aktuality /

Turistické destinácie Európy

V rámci projektu ERNEST sa v dňoch 27 - 31.mája 2012 uskutočnila študijná cesta zástupcov Agentúry do delty Dunaja.

Cesta sa uskutočnila na základe pozvania rumunského partnera - Juhovýchodnej regionálnej rozvojovej agentúry z mesta Tulcea a jej  účelom účelom bola jednak prezentácia  dobrých praktík identifikovaných v rámci projektu ako aj  prehliadka zaujímavých turistických destinácií, ktorými chce Rumunsko prilákať zahraničných návštevníkov. Navštívili sme Ekoturistické centrum a múzeum  v meste Tulcea, ktoré prezentuje dunajskú deltu,  jej vývoj a súčasnosť . Vrcholom cesty bola návšteva  samotnej delty s nádhernými vodnými cestami s tisíckami vodných vtákov. V srdci delty funguje kvalitný hotel so širokou ponukou služieb a rekreačných možností .