Aktuality /

Druhé pracovné stretnutie projektu COGITA

V dňoch 26.-27. júna 2012 sa v španielskom meste Barcelona konalo druhé stretnutie k projektu COGITA.

Agentúra na  podporu regionálneho rozvoja n.o. Košice je jedným z 13 partnerov zapojených do projektu, ktorého celý názov znie Spoločenská a environmentálna zodpovednosť firiem prostredníctvom verejnej politiky.

Cieľom druhého pracovného stretnutia, ktoré prebiehalo v príjemných priestoroch Obchodnej komory Katalánska, bola bližšia špecifikácia piatich podtém projektu - CSR awareness raising & capacity building in SMEs , Inter-firm collaboration & supply chains, Communication & branding, CSR incentives in public procurement, CSR related criteria for awarding public funding for regional SMEs,  kde agentúra je zodpovedná za vedenie skupiny, ktorá sa zameriava na Communication & branding. Súčasťou prvého dňa boli prezentácie dobrých príkladov  z oblasti spoločenského zodpovedného podnikania jednotlivých partnerov.Hlavným bodom druhého dňa bolo prezentovanie prvého spracovania CSR SWOT analýz  jednotlivých partnerov, ktoré pozostávali z analýzy aktívnych aktérov v oblasti spoločenskej zodpovednosti v regióne a identifikácií nielen slabých a silných stránok, ale taktiež aj príležitosti a ohrození.