Aktuality /

Zasadnutie Správnej a dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Dňa 24. apríla 2012 sa konalo zasadnutie Správnej rady a dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., kde schválili výročnú správu agentúry za rok 2011 a aktualizovaný plán činnosti na rok 2012.

Ing. Ondrej Bernát, predseda Správnej rady Agentúry zhodnotil rok 2011 a prínos Agentúry pre Košický samosprávny kraj (KSK), pri príprave  projektov a príprave strategických dokumentov pre KSK. Vyzdvihol prípravu projektov zameraných na realizáciu programu KSK TERRA INCOGNITA, v rámci ktorej boli prirpavované a sú už aj realizvané projekty ako – „Ostrovy kultúry“ pre historickú budovu Východoslovenského múzea a pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia  v Košiciach.
Agentúra v roku 2011 vypracovala a podala do aktuálnych výziev celkove 15 projektov, z toho 7 investičných a 8 neinvestičných. Pripravené projekty významne prispejú aj k realizácii projektu  INTERFACE v rámci   Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK 2013). Aj ostatní členovia správnej a dozornej rady Agentúry kladne hodnotili jej činnosť a konštatovali, že dopad činnosti Agentúry v subregiónoch KSK sa stáva citeľnejší, čím významnejšie prispieva k rozvoju Košického regiónu.