Aktuality /

Stretnutie partnerov projektu Access2Mountain v Miškovci

18.-20. apríla 2012 sa konalo 3. stretnutie partnerov projektu Access2Mountain

V dňoch 18.-20. apríla 2012 sa v maďarskom Miškovci konalo v poradí už 3. stretnutie partnerov projektu. Na stretnutí bol predstavený plán implementácie projektových aktivít na druhý projektový rok. Súčasne došlo v rámci partnerstva projektu k zmene – NORDA z Miskolcu v rámci projektu končí a jeho nástupcom bude spoločnosť Miskolc Holding.

 

Bola predstavená projektová brožúra, ktorá bude slúžiť všetkým partnerom na propagáciu projektu. Keďže ide o pravidelné stretnutia partnerov projektu, bol prezentovaný pokrok v implementácii aktivít jednotlivých pracovných balíkov. Na stretnutí boli prezentované ďalšie príklady dobrej praxe úzkokoľajných železníc, nakoľko súčasťou projektu je aj štúdia o týchto úzkokoľajkách v Európe. Účastníci stretnutia sa zúčastnili cesty na lesnej železničke z Miskolcu do Lillafüredu, ktorá v minulosti slúžila lesníckym účelom a v súčasnosti slúži turistom a je jednou z 20 úzkokoľajných železníc zachovaných a fungujúcich v Maďarsku.

 

Zástupcovia partnerov projektu prezentovali svoj región z hľadiska cestovného ruchu, dopravnej infraštruktúry, slabých a silných stránok.