Aktuality /

Pohodové prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2021

Rok nám zletel ako voda a opäť sú tu Vianoce a končiaci sa rok 2020.

 

Pri tejto príležitosti Vám celá Agentúra praje príjemné a pohodové prežitie Vianoc v kruhu Vašich najbližších pri plnom zdraví a takisto aby ste vyšli z tohto covidového obdobia posilnení na duši a tele. Do nového roku 2021 Vám chceme popriať hlavne spokojnosť, zdravie a dobrú imunitu, ktorá je v tomto čase najdôležitejšia.