Aktuality /

IDES - KICK OFF MÍTING

Prvým projektovým stretnutím 18-teho februára 2020 v Košiciach bol odštartovaný projekt IDES - ZAVÁDZANIE DUÁLNEHO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU A IDENTIFIKÁCIA JEHO KVALITY.

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl. Zúčastnili sa ho všetci projektový partneri, a to Slovinská obchodná komora, Lotyšský vzdelávací inštitút, Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra v Poľska, Košický samosprávny kraj ako vedúci partner a naša Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Na stretnutí sa prebrali všetky projektové aktivity od manažmentu až po intelektuálne výstupy, konkrétne porovnávaciu analýzu duálnych systémov vzdelávania a komunikačnú stratégiu.

 
Viac informácií o projekte nájdete TU